The mother admiring at her son

Aký typ vzťahu má ku mne moje dieťa? Psychologička hovorí o ceste k bezpečnej vzťahovej väzbe – 2. časť

 • Ako poznáte, aký typ väzby ku vám dieťatko má?

 • Ako vzťahová väzba vplýva na dieťa aj v dospievaní?

 • Prečo budovať vznik tej správnej vzťahovej väzby?

 • Dá sa vzťahová väzba u detí pozorovať?

V prvej časti článku sme si vysvetlili, že vzťahová väzba dieťaťa s matkou má vplyv na emocionálny a sociálny vývin dieťaťa ako aj na jeho schopnosť spoznávať svet. Povedali sme si, že pre pozorovanie vzťahovej väzby je dôležité všímať si reakcie dieťatka pri odlúčení od matky, ako aj reakciu po jej návrate. 

Rozhovory bez slov

S nápadom preskúmať typ vzťahovej väzby medzi dieťatkom a matkou prišla americká psychologička Mary Ainsworthová. Tá vytvorila tzv. Test neznámej situácie (strange situation test), počas ktorého pozorovala, ako sa dieťa správa v neznámej miestnosti s hračkami, v ktorej sa striedajú momenty, kedy je s ním vo vnútri matka a cudzia osoba, a kedy je dieťa v miestnosti s cudzím človekom samotné.

“U detí medzi rokom a rokom a pol môžeme pozorovať ich správanie v neznámej situácií, najmä aká je ich reakcia po matkinom odchode, ako sa správajú k cudzej osobe a ako reagujú na matku po jej návrate. Dôležité je, či mamu považujú za bezpečný prístav, z ktorého sa môžu vydať na prieskumnú cestu nového okolia a do ktorého sa môžu v prípade akejkoľvek potreby vždy vrátiť.”

Ako prebieha test vzťahovej väzby?

V miestnosti, ktorá je pre dieťa novým prostredím, sa mamička hrá s dieťaťom ako zvyčajne. Prítomná je aj priateľská cudzia osoba.

1.    Matka odchádza a tri minúty je mimo miestnosti.

2.    Matka sa vráti, zostane tri minúty.

3.    Matka znova odchádza na tri minúty preč.

4.    Matka sa znova vracia.

Keďže deti vo veku, v ktorom vzťahová väzba vzniká, nevedia popísať svoj vzťah k mame, môžeme kvalitu ich vzťahovej väzby len pozorovať. Dôležitá je u nej rovnováha medzi potrebou bezpečia a potrebou skúmať okolie.

Typológia vzťahovej väzby

Vzťah s matkou v rannom veku má obrovský vplyv na budúci vývin dieťaťa a vzťahová väzba medzi nimi ovplyvňuje dieťa aj v jeho celom budoucom živote. Mária Majetić opisuje tri typy vzťahových väzieb: bezpečnú, neistú ambivalentnú a neistú vyhýbavú, a tiež vysvetluje ako ich môžeme pozorovať v správaní dieťatka. Prvé vzťahové väzby slúžia ako prototyp pre budúce vzťahy dieťaťa, preto je dôležité ich podporovať správnymi reakciami na jeho podnety a potreby.

1. Bezpečná vzťahová väzba

Keď matka pre dieťa funguje ako bezpečná základňa, u dieťaťa sa aktualizuje potreba skúmať okolie. Tento stav umožňuje zdravý vývin dieťaťa vďaka tomu, že bábätko môže rátať s podporou rodiča, keď je v strese alebo pociťuje úzkosť.

Ako dieťa reaguje pri teste neznámej situácie?

"Ak matka opustí dieťa v neznámej miestnosti s hračkami, v ktorej je aj neznámy priateľský človek, dieťa buď protestuje alebo na neznámu osobu reaguje priateľsky. Po návrate matky vyhľadáva jej blízkosť, teší sa a vracia sa ku hre. Bezpečné pripútanie má pozitívny efekt na vývin dieťaťa a jeho duševné zdravie."

Príklad

Júlia sa rozhodla navštíviť svoju kamarátku Elenu, s ktorou sa poznajú zo štúdia. Ked chcela krátko po zvítaní svoju ročnú dcéru Sárinku prebaliť, uvedomila, že zabudla náhradnú plienku v aute a nechala dcéru chvíľku samu s Elenou. Odišla z miestnosti, Sárinka sa rozplakala a snažila sa ju nasledovať. Elene sa Sárinku nepodarilo utíšiť a keď sa Júlia vrátila, Sára sa k nej hneď rozbehla, Júlia ju zobrala do náručia a utešovala ju. Sára sa po chvíli ukludnila a znovu sa začala zaujímať o novú hračku od Eleny. Keď neskôr Elena navštívila Júliu u nej doma, všimla si, že Sára je v známom prostredí uvoľnenejšia a keď sa Júlia presunula z obývačky do kuchyne, aby uvarila kávu, Sára sa pokojne presunula za ňou a vo svojej hre pokračovala v kuchyni.

Mamička by mala byť dostupná a na signály od dieťaťa musí reagovať bezprostredne - napríklad ho utešovať, keď to potrebuje a s láskou ho chrániť.

2. Neistá ambivalentná vzťahová väzba

Keď matka na dieťa reaguje primerane len niekedy, ono sa na ňu často lepí, pretože sa bojí odlúčenia. Keď matka opustí miestnosť, dieťa je extrémne rozrušené až nahnevané. Niektoré z týchto detí sa už pred prvým odlúčením od matky boja cudzieho priateľského človeka, počas matkinej neprítomnosti im jeho prítomnosť nepomáha, takže okrem pocitu úzkosti prežívajú aj hnev. Na základe matkiných reakcií, na ktoré sa dieťa nevie spoľahnúť, vzniká medzi dieťaťom a matkou neistá ambivalentná väzba.

Ako dieťa reaguje pri Teste neznámej situácie? ​

"Nepúšťa sa vo veľkej miere do skúmania okolia, nie je si totiž isté, či tu matka pre neho bude, keď to bude potrebovať. Keď sa matka vráti, dieťa sa k nej chce priblížiť, ale zároveň ešte spracováva strach a hnev."

Príklad

Dvojročná Esterka je v detskom kútiku, ale namiesto toho, aby sa išla pozrieť na hračky, je nalepená na mame Janke. Mama si s ňou najprv číta knižku, no potom jej povie, aby sa išla hrať s ostatnými deťmi. Esterka nechce ísť, ale po chvíli vezme z blízkej poličky detskú čajovú súpravu, sadne si kúsok od mamy a hrá sa, že mame varí čaj. Mama Janka sa jej snaží radiť, ako má čaj nalievať, no Esterka jej radu neprijme a hnevá sa, že ju mama nenechá hrať sa po svojom. Janka sa dohodne s čašníčkou, že kým si odskočí na toaletu, ona na Esterku dohliadne. Esterka je silno rozrušená až nahnevaná. Nerozumie, ako je to možné, že mama odišla. Prítomnosť čašníčky jej nepomáha, aj keď je k nej veľmi milá a snaží sa ju utíšiť alebo zaujať hračkami, no bezvýsledne. Keď sa mama vráti, Ester by k nej aj chcela ísť, no stále je rozrušená a nahnevaná.
Keď sa konečne upokojí, znova sa začne hrať, ale po bábiku v kočíku na druhej strane miestnosti bez maminho sprievodu nepôjde, a ani ju o pomoc nepožiada.

Keď sa matka vráti, dieťa sa k nej chce priblížiť, ale zároveň ešte spracováva strach a hnev.

3. Neistá vyhýbavá vzťahová väzba

Keď sa matka k dieťaťu správa odmietavo, dieťa si k nej tvorí neistú vyhýbavú väzbu. Vnútorná reakcia týchto detí v situácii, keď matka odíde z miestnosti, sa líši od reakcie detí s bezpečným pripútaním. Výskumníci u nich zaznamenali zvýšenú hladinu kortizolu a zrýchlený pulz.

Ako dieťa reaguje pri Teste neznámej situácie?

"Navonok nejaví známky nepohody. Po odchode matky z miestnosti pokračuje v hre a skúmaní okolia a tvári sa, že matkinu pomoc ani lásku nepotrebuje, aby nemuselo zažívať ďalšie odmietanie."

Príklad

Alica, mama malého Adamka, odišla do práce, keď mal šesť mesiacov. Odvtedy sa pri Adamkovi prestriedali tri opatrovateľky. Alica mala v práci veľmi náročný rok a pol, ktorý utiekol ako voda, robila aj nadčasy a v hlave si prácu často nosila aj domov. Nedarilo sa jej dostať k pocitu blízkosti s Adamkom, a ten sa teraz doma radšej hrá sám vo svojej izbe s autíčkami a dinosaurami.
Adamko má už rok opatrovateľku Mišku, ktorú má naozaj rád, ráno sa na ňu vždy teší a radostne ju víta. Keď mama ráno odchádza, stane sa, že ho musí aj niekoľkokrát volať aby sa s ňou prišiel rozlúčiť.

Neistá vyhýbavá väzba sa môže u detí rozvinúť aj v prípade, ak museli byť odlúčené od matky alebo im odlúčenie hrozilo.

Otázky a odpovede psychologičky o vzťahovej väzbe

Ako ovplyvňuje vzťahová väzba budúci život dieťaťa?

Vzťahová väzba, ktorú si dieťa vytvorí k matke, funguje ako prototyp pre vzťahy, ktoré si bude vytvárať v budúcnosti. Vzťah dieťaťa s matkou ako hlavnou osobou pre vzťahovú väzbu je jedinečný. Matkino správanie má vplyv na to, ako dieťa neskôr rozumie sebe, ostatným ľuďom a svetu okolo, čo sa okolo tretieho roku stáva súčasťou jeho osobnosti.

Podľa psychoanalytika Bowlbyho môže nechcené dlhodobé odlúčenie vyvolávať emočné odcudzenie, úzkosť, hnev a depresiu. Výskumy ukázali, že kvalita vzťahovej väzby dieťaťa k rodičom má vplyv aj na jeho sebavedomie a neistá vzťahová väzba sa spája s problémovým správaním a s úzkostnými symptómami v dospievaní.

Neistá vzťahová väzba môže dokonca v dospelosti viesť k agorafóbií, sociálnej fóbií a depresií.

Aké správanie podporuje vzťahovú väzbu?

Medzi činnosti, ktoré podporujú blízkosť matky a dieťaťa, patrí najmä materská starostlivosť o dieťa ako kŕmenie, ochrana a udržiavanie fyzickej blízkosti. No pre vytvorenie vzťahovej väzby nestačí starostlivosť o jeho telesné potreby, dôležitá je citlivá a láskavá interakcia s dieťaťom. Ak by jeden rodič s dieťaťom najmä vhodne komunikoval a hral sa s ním, a druhý by ho najmä kŕmil a vymieňal mu plienky, hlavná osoba pre vzťahovú väzbu by bol takmer určite ten rodič, ktorý sa s dieťaťom hrá.

“Cesta ku bezpečnej vzťahovej väzbe sa nachádza v správnych reakciách na podnety a potreby dieťaťa. Ani citlivej a láskavej mame, ktorá je dobre naladená na potreby svojho dieťatka, sa však nepodarí na dieťatko reagovať ideálne v každej situácií, napríklad kvôli vonkajším vplyvom alebo únave. V primeranej miere je to pozvánka pre dieťa k tomu, aby si postupne začalo budovať samostatnosť. Pre vzťah s dieťaťom je dôležité ako mama reaguje zvyčajne, malá odchýlka vzťah neohrozí. Je však dobré, aby sme si ako mamy takéto momenty všimli, a uvedomili si ich adekvátnosť vzhľadom k veku a schopnostiam dieťatka.”

Čo môže znamenať, ak sa vaše bábätko po pol roku rozplače vždy, keď sa mu stratíte z dohľadu? Prečítajte si aj ďalšie rady psychologičky Márie Majetić na tému vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom.

Spoluautorom článku je psychologička Mgr. Mária Majetić:
Psychológ, lektor, konzultant a mama dvoch detí
Život je dobrodružná cesta, ku ktorej mapu môžeme nájsť len sami v sebe.

ZDROJE

 • Ainsworth, M. D. S., Bell, S. M. (1970) Attachment, exploration, and separation: Illustratedby the behavior of one-year-olds in a strange situation, Child Development, 1970, 41, 49-67
 • Bowlby, J. (2010). Vazba. Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. PrahaPortál
 • Hašto, J. (2005). Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín: Vydavateľstvo F.
 • Hoeve, M., Stams, G.J.J.M., van der Put, C.E. et al. A Meta-analysis of Attachment to
 • Parents and Delinquency. Journal of Abnormal Child Psychology (2012) 40: 771. https://doi.org/10.1007/s10802-011-9608-1
 • Keizer, R., Helmerhorst, K.O.W. & van Rijn-van Gelderen, L. J Perceived Quality of the
 • Mother–Adolescent and Father–Adolescent Attachment Relationship and Adolescents’ Self-Esteem. Journal of Youth andd Adolescence (2019). https://doi.org/10.1007/s10964-019-01007-0
 • Lewczuk, K., Kobylińska, D., Marchlewska, M. et al. Adult attachment and health
 • symptoms: The mediating role of emotion regulation difficulties. Current Psychology (2018). https://doi.org/10.1007/s12144-018-0097-z
 • McLeod, S. A. (2017, A, Feb 05). Attachment theory. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/attachment.html
 • McLeod, S. A. (2017, B, Feb 05) Bowlby’s attachment theory, Retrieved from https://www.simplypsychology.org/bowlby.html
 • McLeod, S. A. (2018, Aug 05). Mary Ainsworth. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/mary-ainsworth.html
 • van Eijck, F.E.A.M., Branje, S.J.T., Hale, W.W. et al. Longitudinal Associations Between Perceived Parent-Adolescent Attachment Relationship Quality and Generalized Anxiety Disorder Symptoms in Adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology (2012) 40: 871https://doi.org/10.1007/s10802-012-9613-z

Matka ako bezpečný prístav. Vzťahová väzba – 1. časť.

Prečo dieťa v období po pol roku reaguje plačom, keď na chvíľu odbehnete?
Nemôžete si od neho odbehnúť, ani na toaletu a pletie sa vám pod nohy, keď sa pokúšate uvariť obed?
Prečo odmieta, aby sa mu venoval ktokoľvek iný ako vy?
Prečo chce dieťa v určitom období byť len s mamou?
Je dobré, keď zmiznem tak, aby ma nevidelo?

Read More »
Share on facebook
Share on email

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *